Servicering af pumper og boringer

Vi tilbyder løbende servicering og inspektion af dine installationer, så du kan være sikker på at dit udstyr virker på driftsikker og forsvarlig vis.

Med en serviceaftale inspicerer og tjekker vi dine boringer på halv- eller helårligt basis. Du får derefter en afrapportering af dine boringers tilstand, hvorefter vi sammen kan planlægge eventuelle serviceringer eller reparationer, der måtte være nødvendige.

Vi råder over udstyr til 360 graders TV inspektion. Vi kan på den måde inspicere dine boringer i detaljer ned til 400m uden at risikere forurening eller skader.

Derudover kan vi tilbyde:

  • Impulsrensning af boringen.
  • Syring af boring til evt. kalkfjernelse.
  • Filtervedligehold og oparbejdning.